Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Laboratorium

Firma Atest Gaz posiada szerokie zaplecze laboratoryjne w ramach którego odbywają się badania związane z funkcjonowaniem czujników w różnych warunkach.

Komora klimatyczna, którą posiadamy w naszym laboratorium umożliwia testowanie produktów, a także ich podzespołów, w szerokim zakresie temperatur i wilgotności. Dzięki temu możliwe jest odzwierciedlenie rzeczywistych warunków pracy urządzeń w konkretnej lokalizacji. Pozwala to na weryfikację pracy urządzenia zanim trafi na obiekt, szczególnie podczas projektowania innowacyjnych rozwiązań.

Jako producent, zobowiązani jesteśmy zapewnić zgodność z normami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Aktualnie nasze laboratorium wyposażone jest w sprzęt pozwalający na weryfikację tej zgodności dla następujących norm:
 

EN 61000-4-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-2: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne

EN 61000-4-4

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-4: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

EN 61000-4-5

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-5: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary

EN 61000-4-6

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-6: Metody badań i pomiarów - Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

EN 61000-4-8

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-8: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej

EN 61000-4-9

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne

EN 61000-4-11

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-11: Metody badań i pomiarów - Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

EN 61000-4-12

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-12: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

EN 61000-4-29

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-29: Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego

 


Część badań wykonywanych jest we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach.