Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-115-X

Czujnik Gazu ProGas SF6

Czujnik Gazu ProGas SF6

Urządzenie wycofane z produkcji

Obecnie do wykrywania SF6 oraz Rx przeznaczony jest nowy czujnik ProGas 4.

Czujnik Gazu ProGas SF6 to urządzenie przeznaczone do monitorowania stężeń sześciofluorku siarki – syntetycznego gazu wykorzystywanego głównie w energetyce oraz w przemyśle metalurgicznym magnezu i aluminium. SF6 jest bardzo trwałym w atmosferze gazem cieplarnianym. Z powyższego względu, a także z uwagi na wysoki koszt jego wytworzenia, powszechna stała się potrzeba wykrywania obecności tego gazu w otaczającej atmosferze. W odróżnieniu od najbardziej popularnych rozwiązań, czujniki wyposażone są w sensory IR, które przy zachowaniu wysokiej wiarygodności i dokładności pomiaru, oferują stosunkowo niskie koszty eksploatacji. Czujnik Gazu nie może być montowany w strefach zagrożenia wybuchem.

Najważniejsze cechy urządzenia:

 • przetwarzanie sygnału in situ – natychmiastowe, odbywające się już wewnątrz czujnika przetworzenie sygnału na postać cyfrową znacznie podnosi niezawodność czujnika i jego odporność na zakłócenia,
 • brak mechanicznych elementów regulacyjnych – wszystkie nastawy przechowywane są wewnątrz czujnika w pamięci nieulotnej, co pozwala na rezygnację z potencjometrów, przełączników i tym podobnych elementów mechanicznych – dzięki temu wzrasta znacznie niezawodność urządzenia,
 • nieinwazyjne testowanie i regulacja – w wersji z wyjściem RS-485 czujnik może być kalibrowany bez konieczności otwierania obudowy. W większości przypadków nie jest nawet konieczny jego demontaż z miejsca pracy,
 • elastyczna konfiguracja sygnału wyjściowego – sygnał wyjściowy z czujnika może mieć postać:
  • sygnału prądowego 4 – 20 mA,
  • sygnału cyfrowego RS-485.
 • nieinwazyjna konfiguracja – wartości progów alarmowych mogą być zmienione bez konieczności wyłączania systemu (wersje RS-485),
 • autodiagnostyka - wykrywane są m. in.:
  • poprawność zasilania sensora,
  • stany przeciążeń gazowych,
  • upływ okresu między sprawdzeniami,
  • uszkodzenia pamięci procesora.

Karty katalogowe