Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-119-X

Czujnik Gazu RapidGas S

Czujnik Gazu RapidGas S

Czujnik Gazu RapidGas S jest wielokanałowym (1 – 5 kanałów) czujnikiem gazu służącym do pomiaru stężenia gazów toksycznych lub wybuchowych w atmosferze metodą aspiracyjnego poboru próbki z określonej liczby miejsc.
Z pomocą punktów poboru próbki, ścieżek gazowych i pompy znajdującej się w czujniku, próbki atmosfery transportowane są do znajdujących się w urządzeniu sensorów gazu, mierzone jest stężenie czynnika, a następnie próbki trafiają z powrotem do atmosfery.

RapidGas S jest uniwersalną platformę sprzętową, pozwalającą na zastosowanie praktycznie dowolnego sensora gazów. Umożliwia to optymalizowanie konstrukcji urządzenia do wymagań obiektu i warunków jego pracy (parametry konfigurowalne to np. rodzaj wykrywanego gazu, zakres i dokładność pomiarowa, czas reakcji, temperatura otoczenia, wilgotność, itp.)

RapidGas S znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie:

  • istnieje potrzeba monitorowania stężeń gazów w wielu, także rozproszonych lokalizacjach, za pomocą jednego, wielokanałowego urządzenia,
  • punkty pomiarowe, a tym samym miejsca poboru próbki zlokalizowane są w miejscach trudno dostępnych dla obsługi,
  • w punktach pomiarowych występują nietypowe warunki środowiskowe (skrajne temperatury, skrajne wilgotności, drgania, wysokie pola elektromagnetyczne etc),
  • istnieje konieczność zastosowania kosztowniejszej techniki pomiarowej, bądź też techniki pomiarowej wymagającej wymuszonego przepływu próbki gazowej,
  • istnieje konieczność osiągnięcia większej dokładności pomiarowej, tym samym konieczne jest zastosowanie stabilizacji temperatury, kompensacji ciśnienia gazu, osuszania próbki, okresowego autozerowania / autokalibracji urządzenia,
  • istnieje konieczność poboru próbki, np. z rurociągu,

 

RapidGas S jest urządzeniem przeznaczonym do pracy poza strefą zagrożenia wybuchem (Ex).