Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-044A-SG

Czujnik Gazu SmArtGas 3 (Ex)

Czujnik Gazu SmArtGas 3 (Ex)

Urządzenie wycofane z produkcji

Zapraszamy do zapoznania się z nowym czujnikiem SmArtGas 4.

 

Czujnik Gazu SmArtGas 3 jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych w strefach zagrożonych wybuchem, gdzie mogą występować łatwopalne oraz toksyczne gazy, opary i pyły. Detektor ten przeznaczony jest również do samodzielnej integracji z innymi systemami, dzięki czemu jest on uniwersalnym urządzeniem o szerokim zastosowaniu.

Zalety czujnika SmartGas:

  • Różnorodność wykrywanych gazów i par.
  • Szeroki zakres temperatur pracy.
  • Sygnał wyjściowy: RS-485, 4 ÷ 20 mA, wyjścia przekaźnikowe.
  • Możliwość wykonania z lokalnym wyświetlaczem LCD.
  • Opcjonalne wersje obudowy: aluminium lub stal kwasoodporna.
  • Łatwa integracja z innymi systemami.

 

Karty katalogowe

Podręczniki użytkownika

Deklaracje CE