Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN
Kod produktu: PW-0033-A

Moduł JS Sigma MOD LED

Moduł JS Sigma MOD LED

Moduł Jednostki Sterującej Sigma MOD LED przeznaczony jest do montażu na szynie DIN35 i współpracuje z Czujnikami Gazu Lini 4.0, Modułem Jednostki Sterującej Sigma MOD DRV, Modułem Jednostki Sterującej Sigma MOD LCD oraz z innymi urządzeniami zgodnymi z wbudowanymi interfejsami wejścia – wyjścia.

Funkcjonalność Modułu Jednostki Sterującej Sigma MOD LED pokrywa kilka obszarów wymienionych
powyżej. Są to:

 • komunikacja z czujnikami gazu,
 • sterowanie sygnalizacją optyczną oraz akustyczną (za pomocą wyjść stykowych),
 • udostępnianie danych o stanie systemu innym systemom zewnętrznym (za pomocą łącza cyfrowego RS-485 oraz wyjść stykowych),
 • prezentacja stanu systemu operatorowi (za pomocą kontrolek optycznych oraz wewnętrznego buczka),
 • sterowanie działaniem systemu (za pomocą wbudowanych przycisków, wejść dwustanowych oraz łącza cyfrowego RS-485).

Cechy urządzenia:

 • obsługuje do 32 czujników,
 • posiada 8 wyjść przekaźnikowych,
 • posiada 4 wejścia dwustanowe,
 • prezentuje stany podłączonych czujników (pracę, przekroczenia progów, jego stany specjalne oraz stan diagnostyki),
 • prezentuje zapamiętane stany historyczne (przekroczenia progów, awarie),
 • pozwala wpływać na działanie systemu.