Niezawodne i Innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
PL EN

Serwis

Usługi serwisowe - gwarancyjne jak i pogwarancyjne - świadczone są przez autoryzowane serwisy Atest Gaz. Głównym podmiotem odpowiadającym za ich realizację jest Atest Gaz Serwis.

Celem serwisu jest zapewnianie bezpieczeństwa poprzez świadczenie usług związanych z obsługą eksploatacyjną systemów detekcji gazów i kalibracją detektorów gazu.

Serwis Atest Gaz oferuje:

  • sprawdzenia – podanie gazu o stężeniu kontrolnym, w celu sprawdzenia poprawności reakcji czujnika.
  • kalibrację – podanie gazu o stężeniu kalibracyjnym oraz czystego powietrza, w celu skorygowania charakterystyki przetwarzania. Wykonujemy kalibracje w dwóch opcjach: kalibracje na obiekcie gdzie zainstalowany jest system lub w siedzibie firmy Atest-Gaz.
  • przeglądy techniczne – ogólna ocena stanu technicznego czujnika, systemu detekcji gazu.
  • konserwacje – czynności mające na celu zachowanie lub przywrócenie stanu technicznego umożliwiającego dalszą eksploatację systemu.
  • naprawy – usuwanie usterek zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.
  • odbiory zerowe – sprawdzenie czujników oraz poprawności działania całego systemu, sugestie co do terminu pierwszego przeglądu sondażowego.
  • montaż - kompleksowy montaż nowych systemów detekcji gazu.
  • porady techniczne – sugestie techniczne, doradztwo w zakresie decyzji o podjęciu naprawy lub migracji do nowej technologii.

Usługi są świadczone w oparciu o własne, skuteczne i sprawdzone procedury kalibracyjne. Dla zachowania bezpieczeństwa oraz odpowiedniego poziomu jakości usług we wszystkich autoryzowanych serwisach Atest Gaz została wprowadzona Klasyfikacja Substancji Lotnych pod kątem bezpieczeństwa „B” i stopnia skomplikowania (trudności) kalibracji „A” .

Klasyfikacja substancji lotnych stosowanych w Atest Gaz i spółkach powiązanych

Serwis Atest Gaz posiada wiedzę pozwalającą na serwisowanie urządzeń różnych marek. W ramach swoich działań oferuje kalibrację oraz przeglądy urządzeń detekcji i monitoringu gazów, polskich jak i zagranicznych producentów, zarówno na obiekcie u Klienta (w miejscu instalacji), jak i w siedzibie firmy.

Oferta serwisowa skierowana jest do dużych przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych, jak również do Właścicieli parkingów i garaży podziemnych, kotłowni, stacji kontroli pojazdów